Введіть запит для пошуку
УКР
ENG

Міненерговугілля оголосило про початок конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України"

31 серпня 2017 року, м. Київ - Міненерговугілля відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Міненерговугілля від 30.06.2017 № 449 «Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради ПАТ «Магістральні газопроводи України» оголошується конкурсний відбір на посади чотирьохнезалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» (оператор ГТС).

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України» (далі – ПАТ «МГУ»)

Місцезнаходження товариства: 04112, м. Київ, вул. Івана Гонти, будинок 3-а

Основні напрями діяльності ПАТ «МГУ»:

ПАТ «МГУ» було створено згідно Постанови Кабінету Міністрів “Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу” № 496 від 01-07-2016, як національний оператор газотранспортної системи, та якому буде передано майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу, та яке обліковується на балансі ПАТ "Укртрансгаз", дочірньої компанії НАК “Нафтогаз”. Газотранспортна система України виконує транзит природньогогазу від Росії до Європейського Союзу, країн Балканського півострову, здійснює транспортування імпортованого газу та газу власного видобутку до українських споживачів та підземних газосховищ. Вона має пропускну здатність газотранспортної системи близько 281 млрд. м.куб./рік на вході та 146 млрд. м.куб./рік на виході, довжину газопроводів більше ніж 38 000 км, 72 компресорні станції з 702 газоперекачувальними агрегатами, потужністю 5 448 МВт. Також до складу ГТС входять: 1 473 газорозподільчих станцій, 12 підземних сховищ газу, із загальною активною місткістю у 31 млрд. м.куб.

ПАТ «МГУ» буде надавати доступ до транспортування газу третім особам у прозорий та недискримінаційний спосіб та знаходитись під контролем незалежного енергетичного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «НКРЕКП»). 100% акцій ПАТ «МГУ» перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснюється Міністерством енергетики та вугільної промисловості. ПАТ «МГУ» буде функціонувати у якості регульованого державою підприємства. ПАТ «МГУ» має підготувати плани по розвитку газотранспортної мережі, а також подавати такі плани та пропозиції щодо тарифу (розроблених на основі затратного або стимулюючого методу) для затвердження НКРЕКП згідно енергетичних директив ЄС. ПАТ «МГУ» керується у своїй діяльності правовими та регуляторними вимогами та енергетичними правовими нормами Європейського Союзу та рекомендаціями Організації з Економічного Співробітництва та Розвитку щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.

Основними напрямами діяльності ПАТ “МГУ” є транспортування та управління об’єктами магістрального трубопровідного транспорту, згідно до принципів конкурентного енергетичного ринку та директив Європейського Союзу, зокрема:

§          транспортування природного газу, відповідно до Українського законодавства та правових норм Європейського Союзу, згідно Договору про Енергетичне Співтовариство;

§          зберігання (закачування, відбір) природного газу, відповідно до Українського законодавства та правових норм Європейського Союзу, згідно Договору про Енергетичне Співтовариство;

§          експлуатація, реконструкція і обслуговування, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, магістральних газопроводів, газокомпресорних станцій, у тому числі транскордонних газопроводів, та інших пов’язаних з ними об'єктів та сховищ природного газу;

§          створення плану розвитку газотранспортної системи, включаючи проектування та будівництво магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів, транскордонних газопроводів, об'єктів на них, ліній зв'язку і енергозабезпечення, систем автоматизації, згідно з достроковими прогнозами попиту та за погодженням із НКРЕКП;

§          впровадження існуючих та підготовка та пропозиція вдосконалених правил роботи ринку газу, якості роботи газотранспортної мережі та угод про міжмережеву взаємодію з операторами газотранспортних системам сусідніх країн;

§          забезпечення належного використання газотранспортної системи природного газу та підземних сховищ газу, в тому числі створення достатньої потужності транскордонних газопроводів для інтеграції газової інфраструктури України та ЄС з метою задоволення економічно обґрунтованого та технічно допустимого попиту на таку потужність та забезпечення безпеки постачання природного газу;

§          реконструкція, модернізація та переоснащення підземних сховищ природного газу, установок збору, очистки та осушення газу та підземних сховищ природного газу;

§          загальне забезпечення прозорої, надійної, оптимізованої за витратами, економної та стійкої інфраструктури природного газу, що дозволяє забезпечити недискримінаційний доступ до газотранспортної мережі на базі прозорих бізнес-практик згідно з правилами конкурентного ринку газу та принципів ЄС для внутрішніх та міжнародних споживачів на користь народу України відповідно до енергетичних директив ЄС.

Необхідні компетенції членів Наглядової ради ПАТ «МГУ»:

1)      Регуляторна політика конкурентного ринку енергії

2)      Операційна ефективність

3)      Стратегія та розвиток бізнесу

4)      Фінанси та аудит

5)      Міжнародні відносини

6)      Керування ризиками

7)      Комплаєнс та корпоративне управління.

 

Вимоги до претендентів на посади незалежних членів Наглядової ради ПАТ «МГУ»:

Наглядова рада ПАТ “МГУ” складається з семи (7) членів, з них, не менше ніж чотири  (4) є незалежними членами, інші члени наглядової ради  номінуються з боку держави.

Обов’язкові вимоги:

-    вища освіта, зокрема в галузі знань «нафтогазова діяльність», «фінанси», «економіка», «енергетика», «право», «бізнес-адміністрування» (МВА) бажано);

-   загальний трудовий стаж не менше 10 років; досвід не менше 3 років на вищих керівних посадах (генерального директора, голови або члена правління, голови або члена наглядової ради (ради директорів) або стаж державної служби не менше 
5 років;

-   володіння українською та/або англійською мовою;

-    відповідність вимогам до незалежних членів,  визначених  Законом України «Про управління об’єктами державної власності», вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», вимогам до незалежних членів наглядових рад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-   Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не має бути та не був протягом попередніх п’яти років посадовою особою або працівником чи представником ПАТ «МГУ», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував газотранспортною системою України (окрім як членом наглядової ради) або його дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу;

-    Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не має бути та не був протягом попередніх п’яти років афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») ПАТ «МГУ», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував газотранспортною системою України, його акціонера або його дочірнього підприємства, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу або їх посадових осіб;

-    Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не отримує й не отримував від ПАТ «МГУ», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував газотранспортною системою України, його дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради; не є власником корпоративних прав ПАТ «МГУ» (самостійно або разом з афілійованими особами) й не представляє інтереси такого власника;

-    Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не є аудитором ПАТ «МГУ», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував газотранспортною системою України, й не був ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради; не бере участь в аудиті товариства, її дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, й не брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

-    Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не має та не мав протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ПАТ «МГУ», іншим суб’єктом господарювання, що оперує/оперував газотранспортною системою України, його дочірнім підприємством, філією, представництвом або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу об’єкта господарювання, яке має або мало такі зв’язки

-    Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради має бути в змозі приділяти достатню кількість свого робочого часу для участі у роботі наглядової ради ПАТ «МГУ» та не бути одночасно членом наглядової ради або керівного органу у більше ніж трьох компаніях.

 

Додаткові вимоги:

-  розуміння законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність товариства; знання особливостей діяльності товариства; знання ринку природного газу, тенденцій та перспектив розвитку галузі;

-  розуміння законодавчо-нормативних актів, що регулюють енергетичний ринок країн Європейського Союзу, включаючи анбандлінг, розуміння особливостей та специфіки роботи міжнародного ринку природного газу, глобальних тенденцій та перспектив розвитку;

-   знання в області аудиту, організації внутрішнього контролю та комплаєнса; знання процесу розробки та впровадження «Стратегії підприємства»;

-   наявність досвіду роботи в наглядових радах.

Очікувані функції членів наглядової ради ПАТ «МГУ»:

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту, комітет з питань винагород, комітет з питань призначень, комітет з питань етики. Члени наглядової ради, які будуть входити у склад комітетів, повинні відповідати вимогам щодо компетенцій у питаннях, які відносяться до ключових функцій та відповідальності відповідних комітетів.  Кожна посада члена Наглядової ради має наступні ключові функціональні елементи, що є обов’язковими для виконання наступних функцій:

Розробка та контроль впровадження стратегії

§          Консультування у процесі розробки та затвердження  стратегій компанії, що базуються на доказовому аналізі, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення цілі розвитку конкурентного ринку газу та затвердження ключових організаційних змін.

§          Аналіз та контроль за реалізацією стратегії ПАТ «Магістральні газопроводи України», за допомогою затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів запропонованих менеджментом компанії.

§          Впровадження політик та процедур в сфері управління ризиками.

§          Затвердження річного бюджету та бізнес-плану компанії, а також нагляд за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна, згідно затвердженого регулятором 10-ти річного плану розвитку мережі та адаптованих під це тарифів.

§          Визначення показників оцінки ефективності роботи менеджменту компанії та регулярний моніторинг досягнення цілей, направлених на реалізацію стратегії, та вчасне вжиття необхідних заходів.

Корпоративне управління

§          Забезпечити публічну довіру та прозорість керування ПАТ «МГУ».

§          Відігравати ключову роль у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління для ПАТ «МГУ» щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.

§          Моніторинг якості дотримання стандартів корпоративного управління та регулярна оцінка роботи з метою підвищення ефективності діяльності компанії, та впровадження необхідних змін.

§          Впровадження та нагляд за тим, щоб ПАТ «МГУ» надавало недискримінаційний доступ до газотранспортної мережі на базі прозорих бізнес практик згідно з правилами конкурентного ринку газу та принципів ЄС для внутрішніх та міжнародних споживачів.

Контроль діяльності керівництва компанії:

§          Забезпечення пошуку та найму вищого керівництва (правління) ПАТ «МГУ», спрямованого та здатного реалізувати стратегію компанії, ефективно керувати бізнесом, забезпечити досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни.

§          Здійснення регулярної оцінки ефективності роботи вищого керівництва, та, за необхідності, проведення ротації або звільнення керівників; керування кадровим резервом на ключові позиції компанії.

§          Прийняття рішення про рівень компенсації вищого керівництва, застосування схеми заохочень та річних виплат за результатами оцінки ефективності та досягнення щорічних особистих цілей та цілей компанії.

§          Сприяння забезпеченню Правлінням ПАТ «МГУ» фінансової стійкості компанії в кризових умовах.

§          Забезпечення роботи керівництва компанії у площині публічної довіри, прозорості, недискримінаційного доступу до газової інфраструктури згідно з нормативно-правовою базою України та ЄС.

Узгодження інтересів:

§          Забезпечити відповідність дій та мотивації вищого керівництва компанії найкращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.

§          Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційних конфліктів інтересів серед керівництва, членів правління, наглядової ради, включаючи неправомірне використання корпоративних активів, зловживання в операціях з пов'язаними сторонами та ін.

Аудит та контроль:

§          Сприяти впровадженню ефективної системи вчасної та достовірної звітності у відповідності до теперішніх та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку  незалежного аудиту, повному та прозорому розкриттю інформації згідно енергетичних стандартів та принципів України та ЄС, в тому числі нагляд за проведенням регулярного незалежного аудиту.

§          Сприяти впровадженню належних систем контролю, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, стійкості бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює компанія (комплаєнс).

§          Забезпечити публічну довіру за рахунок відповідної системи керування компанією та захисту прав споживачів.

Прозорість та розкриття інформації:

§          Сприяти забезпеченню прозорості, нагляд за процесом розкриття інформації та якості комунікацій з боку компанії, згідно принципів конкурентного ринку та нормативно-правової бази України та ЄС.

Консультування:

§          Консультувати менеджмент компанії у вирішенні складних питань, супроводжувати ключові трансформаційні проекти та організаційні зміни компанії, за рахунок роботи у складі комітетів наглядової ради, включаючи комітет з аудиту, комітет з етики і комітети з призначень та винагород.

 

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 

§          заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради ПАТ «МГУ» Насалика І.С.

 

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості (зразок додається).

 

Разом із заявою:

 

- копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю;

- біографічну довідку (резюме);

- згоду на обробку персональних даних (додається);

- рекомендації (за наявності);

- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 
ПАТ «МГУ» (додається);

- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради 
ПАТ «МГУ» (складається у довільній формі українською англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);

- інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

 

Інформація щодо фінансово-економічного стану ПАТ «МГУ» - відомості про баланс (форма № 1), про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) додається

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються до 27.10.2017.

Заяви та документи приймаються за адресою: Міненерговугілля, 01601, 
м. Київ, вул. Б.Хмельницького,4, кабінет 504а.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: [email protected]

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 594-65-33, [email protected]

Конкурсний відбір починається 01 листопада 2017 року за адресою: Міненерговугілля, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені до 30.11.2017