Введіть запит для пошуку
УКР
ENG

ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» внесено до перелiку об`єктiв права державної власностi

19 липня 2017 року, м. Київ – Сьогодні Уряд схвалив проект Закону України «Про внесения  змiни до Закону України «Про перелiк об'єктів права державної власносп, що не підлягають приватизації».

Законодавчим актом вносяться змiни до додатка 1 Закону України «Про перелiк об'єктів права державної власностi, що не пiдлягають приватизації». Документ спрямований на забезпечення належної ідентифiкацiї ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» у перелiку об'ектiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизації, затвердженому вищезазначеним Законом.

Статтею 5 Закону України «Про приватизацiю державного майна» nередбачено, що приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а саме: магiстральнi нафто- i газопроводи  та магiстральний трубопровiдний транспорт, що обслуговують  потреби держави в цiлому, пiдземнi нафто- та газосховища.

Метою дiяльностi ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» вiдповiдно до статуту є забезпечення безперебiйного транспортування природного газу магiстральними газопроводами ефективної експлуатацй, управлiння об'єктами магістрального трубопровiдного транспорту та розвитку rазотранспортної  системи.

Ініціатором та розробником Законопроекту є Мiнiстерство енергетики та вугільної промисловостi України.

Нагадаємо, Постановою Кабiнету Мiнiстрiв  України від 9 листопада 2016 року№ 801 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Магiстральнi газопроводи України» утворено ПАТ«МГУ», 100 вiдсоткiв акцiй якого належить державi і повноваження з управлiння корпоративними правами держави у татутному капiталi якого здійснює Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi, з метою вiдокремлення дiяльностi з транспортування та зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу при реструктуризацiї публiчного акцюнерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України».

За результатами приватного розмiщення акцiй постановою Кабiнету  Мiнiстрiв  України  вiд 16 листопада 2016 року № 837 «Питания публiчного акцiонерного  товариства «Магiстральнi газопроводи України» засновано ПАТ «МГУ» та затверджено статут товариства.