Введіть запит для пошуку
УКР
ENG

Про компанію

АТ "Магістральні газопроводи України" створено наприкінці 2016 року на виконання зобов’язань України в рамках Третього енергопакета, який передбачав відокремлення діяльності з транспортування природного газу від його постачання та видобутку.

АТ "МГУ" є єдиним власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України", яке веде діяльність із транспортування природного газу.

Компанія успішно впроваджує корпоративну реформу в Україні, зокрема через створення та функціонування незалежної наглядової ради, та докладає усіх необхідних зусиль задля забезпечення газової незалежності України.

 

Наша мета:

В результаті ефективного завершення процедури відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу забезпечити:

- безперебійне транспортування природного газу магістральними газопроводами;

- збереження та максимізація транзиту природного газу в Європу, з потенційним залученням іноземних партнерів;

- ефективна експлуатація та розумне управління об’єктами магістрального трубопровідного транспорту;

- розвиток та вдосконалення газотранспортної системи, ринку природного газу та подальше реформування енергетичного сектору України.

 

Наші цінності:

Діяльність товариства на всіх рівнях визначають:

чесність; надійність; відкритість та об’єктивність; неприпустимість недоброчесності у роботі товариства та стосунках з державою, діловими партнерами, третіми особами;

нетерпимість до корупції у будь яких проявах та захисті осіб, які повідомляють про порушення у товаристві та допомагають запобігти і протидіяти корупції.

Ми спрямовані на професійне зростання та дотримуємось найвищих стандартів етичної поведінки.

Ми послідовні та справедливі у ставленні до закону та держави, наших працівників, ділових партнерів, третіх осіб.

Нашим працівникам та особам, які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з нами, заборонено вчиняти будь-які незаконні дії, спрямовані на «спрощення» встановлених правил та процедур.

Ми публічні у взаєминах з Урядом та іншими стейкхолдерами.

 

Наші цінності і є нашими принципами:

Ефективна, раціональна, відкрита та чесна діяльність товариства у відповідності до чинного законодавства, на засадах доброчесності, та підтримка запровадження таких практик у ділових партнерів.

 

Предметом діяльності товариства є:

1) транспортування природного газу, зокрема суб’єктам ринку природного газу відповідно до законодавства;

2) зберігання (закачування, відбір) природного газу;

3) експлуатація, реконструкція і обслуговування магістральних газопроводів, у тому числі транскордонних газопроводів, і об’єктів на них, сховищ природного газу;

4) проектування та будівництво магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів, транскордонних газопроводів, об’єктів на них, ліній зв’язку і енергозабезпечення;

5) забезпечення розвитку газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу, в тому числі створення достатньої потужності транскордонних газопроводів для інтеграції газової інфраструктури України та ЄС з метою задоволення економічно обґрунтованого та технічно допустимого попиту на таку потужність та забезпечення безпеки постачання природного газу;

6) виконання науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт у галузі транспортування і зберігання природного газу;

7) забезпечення розвитку і експлуатація газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу;

8) реконструкція, модернізація та переоснащення підземних сховищ природного газу, установок збору, очистки та осушення газу та підземних сховищ природного газу;

9) ремонт промислового обладнання, фонтанної арматури, шлейфів та трубопроводів;

10) діагностування, атестація і сертифікація основного та допоміжного обладнання об’єктів газотранспортної системи;

11) виконання спеціальних робіт з проектування та будівництва;

12) розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів технічного захисту інформації, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, дослідження ефективності систем та засобів технічного захисту інформації;

13) інформаційно-обчислювальне обслуговування, розроблення, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп’ютерних мереж;

14) редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність;

15) проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, проведення оцінки протипожежного стану об’єктів, випробувань щодо пожежної небезпеки речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

16) ремонт, монтаж і реконструкція технологічного обладнання компресорних станцій, магістральних газопроводів і допоміжного технологічного обладнання;

17) виконання і впровадження результатів науково-дослідних, експериментально-конструкторських та проектно-вишукувальних робіт;

18) розроблення та виконання довгострокових прогнозів, перспективних та поточних планів економічного та соціального розвитку товариства, цільових комплексних науково-технічних, економічних, інвестиційних та соціальних програм;

19) виробництво і впровадження нової техніки, розроблення і впровадження передових технологій у сфері транспортування газу;

20) провадження інвестиційної діяльності в газовій галузі з додержанням вимог законодавства про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, забезпечення розвитку взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва з іноземними юридичними особами;

21) виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилогазоочисному і вентиляційному обладнанні та комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань обладнання, що працює з використанням палива;

22) провадження будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності, крім тих, що заборонені законодавством;

23) провадження інших видів діяльності, що не заборонені законодавством, з урахуванням вимог законодавства про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи.