Введіть запит для пошуку
УКР
ENG

Про компанію

Метою діяльності товариства є забезпечення безперебійного транспортування природного газу магістральними газопроводами, ефективної експлуатації, управління об’єктами магістрального трубопровідного транспорту та розвитку газотранспортної системи.

Предметом діяльності товариства є:

1). транспортування природного газу, зокрема суб’єктам ринку природного газу відповідно до законодавства;

2). зберігання (закачування, відбір) природного газу;

3). експлуатація, реконструкція і обслуговування магістральних газопроводів, у тому числі транскордонних газопроводів, і об’єктів на них, сховищ природного газу;

4). проектування та будівництво магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів, транскордонних газопроводів, об’єктів на них, ліній зв’язку і енергозабезпечення;

5). забезпечення розвитку газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу, в тому числі створення достатньої потужності транскордонних газопроводів для інтеграції газової інфраструктури України та ЄС з метою задоволення економічно обґрунтованого та технічно допустимого попиту на таку потужність та забезпечення безпеки постачання природного газу;

6). виконання науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт у галузі транспортування і зберігання природного газу;

7). забезпечення розвитку і експлуатація газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу;

8). реконструкція, модернізація та переоснащення підземних сховищ природного газу, установок збору, очистки та осушення газу та підземних сховищ природного газу;

9). ремонт промислового обладнання, фонтанної арматури, шлейфів та трубопроводів;

10). діагностування, атестація і сертифікація основного та допоміжного обладнання об’єктів газотранспортної системи;

11). виконання спеціальних робіт з проектування та будівництва;

12). розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів технічного захисту інформації, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, дослідження ефективності систем та засобів технічного захисту інформації;

13). інформаційно-обчислювальне обслуговування, розроблення, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп’ютерних мереж;

14). редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність;

15). проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, проведення оцінки протипожежного стану об’єктів, випробувань щодо пожежної небезпеки речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

16). ремонт, монтаж і реконструкція технологічного обладнання компресорних станцій, магістральних газопроводів і допоміжного технологічного обладнання;

17). виконання і впровадження результатів науково-дослідних, експериментально-конструкторських та проектно-вишукувальних робіт;

18). розроблення та виконання довгострокових прогнозів, перспективних та поточних планів економічного та соціального розвитку товариства, цільових комплексних науково-технічних, економічних, інвестиційних та соціальних програм;

19). виробництво і впровадження нової техніки, розроблення і впровадження передових технологій у сфері транспортування газу;

20). провадження інвестиційної діяльності в газовій галузі з додержанням вимог законодавства про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, забезпечення розвитку взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва з іноземними юридичними особами;

21). виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилогазоочисному і вентиляційному обладнанні та комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань обладнання, що працює з використанням палива;

22). провадження будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності, крім тих, що заборонені законодавством;

23). провадження інших видів діяльності, що не заборонені законодавством, з урахуванням вимог законодавства про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи.